Blue Flower

Учениците от  IX - XII клас, участващи в клуб "Учебен социален бизнес " при СУ "Вела Благоева" проведоха през  месец декември 2016 г. първата си благотворителна кампания. Включиха се ученици от цялото училище в събирането на играчки, книжки и дрехи за деца в неравностойно положение.