Blue Flower

На 16 и 17.04.2016 г. представители на УК "Виктория" участваха във Финансово - креативен лагер на Джуниър Ачийвмънт България. Инициативата се проведе в сградата на Тех Парк, гр. София. Двудневното събитие ацтентира върху финансовата грамотност на младите предприемачи.