Blue Flower

На 25.03.2016 г. гимназистите от профил „Предприемачество и бизнес“  при СОУ „Вела Благоева“ се срещнаха със Светослав Маноилов и Вера Петканчин от Джуниър Ачийвмънт България. Предмет на дискусията бяха проектите на двете учебни компании за предстоящия  през месец април,  „Регионален панаир на учебните компании“.

В началото на месец март представители на учебните компании  „Виктория“ и „Боляри“ участваха във Форум „Професиите на бъдещето“ в гр. София.

 Фокус на събитието бяха професиите в технологиите, маркетинга и какво кариерно бъдеще чертаят те за младите хора у нас, през следващите години.  На форума се представиха топ компании, като Microsoft, Experian, BOSCH, Google, Samsung, Manpower  и други.

Мениджърите споделиха, че днес се търсят „...Завършени и изградени личности. Успешният кандидат притежава интелектуален капацитет, мотивация, умение за комуникация и работа при стрес, екипност, вземане на решение за секунди , желание за учене през целият живот“.

JA BULGARIA (FACEBOOK)