Blue Flower

На 20 ноември 2014 година двадесет гимназисти от СОУ „Вела Благоева”, които обичат бизнес предизвикателствата, се включиха в Световната седмицата на предприемачеството, като участваха в инициативата Иновационен лагер 2014. Това е състезание за генериране на идеи, по време на което учениците се събират, за да мислят върху конкретен бизнес казус и да предложат идеи за успешното му решаване. Учениците се разделиха на 4 отбора и трябваше да предложат решение в рамките на няколко часа, като разполагат с информация (чрез достъп до Интернет) и компютърни ресурси. Прилагайки принципа на „учене чрез правене” учениците развиваха своите умения за междуличностна комуникация, за решаване на проблеми, учиха се да работят под напрежение и в много кратки срокове. 

Идеите на учениците бяха представени пред гостите г-жа Надя Лорето, старши експерт в Регионалния инспекторат по образованието и председателя на училищното настоятелство г-н Виктор Георгиев, който сподели пред гимназистите какви са предизвикателствата, свързани с бурно развиващите се информационни технологии за неговия бизнес. Председател на журито беше директорът на училището Ангел Янчев.

в-к Борба