Blue Flower

На 16 и 17.04.2016 г. представители на УК "Виктория" участваха във Финансово - креативен лагер на Джуниър Ачийвмънт България. Инициативата се проведе в сградата на Тех Парк, гр. София. Двудневното събитие ацтентира върху финансовата грамотност на младите предприемачи.

 

 

Учебна Компания "Виктория" при СОУ "Вела Благоева" представи своята  дейност на " Регионален панаир на учебни компании", организиран от Джуниър Ачийвмънт България.  Състезанието се проведе на 26.04.2016 г. в гр. Велико Търново. Гимназистите от IX и X кл., с ръководител Ивалина Климентинова представиха своя продукт "Откъснати страници от историята" -  интерактивен, образователен диск посветен на българската история.Дискът е предназначен за учители, ученици и любители на знанията. Младите предприемачи от СОУ "Вела Благоева" представят българската история по интересен за учениците начин.

Официални гости на състезанието бяха евродепутатът Ева Паунова , г-жа Милена Стойчева Изпълнителен директор на ДАБ и Кметът на В. Търново г-н  Даниел Панов . Екипът на УК "Виктория" беше отличен в две категории - дигитален маркетинг и социалноотговорен бизнес. 

 

 

  

 

JA Bulgaria

Darik News

На 25.03.2016 г. гимназистите от профил „Предприемачество и бизнес“  при СОУ „Вела Благоева“ се срещнаха със Светослав Маноилов и Вера Петканчин от Джуниър Ачийвмънт България. Предмет на дискусията бяха проектите на двете учебни компании за предстоящия  през месец април,  „Регионален панаир на учебните компании“.

В началото на месец март представители на учебните компании  „Виктория“ и „Боляри“ участваха във Форум „Професиите на бъдещето“ в гр. София.

 Фокус на събитието бяха професиите в технологиите, маркетинга и какво кариерно бъдеще чертаят те за младите хора у нас, през следващите години.  На форума се представиха топ компании, като Microsoft, Experian, BOSCH, Google, Samsung, Manpower  и други.

Мениджърите споделиха, че днес се търсят „...Завършени и изградени личности. Успешният кандидат притежава интелектуален капацитет, мотивация, умение за комуникация и работа при стрес, екипност, вземане на решение за секунди , желание за учене през целият живот“.

JA BULGARIA (FACEBOOK)