Blue Flower

Йоанна Крумова, Илиян Колев, Кристиана Петрова, Симеон Георгиев, Симона Ангелова и София Мирославова са ученици от XIА клас в СУ „Вела Благоева“. Те са част от екипа на Учебната компания „Еco Future“, ръководена от учителката по предприемачество Ивалина Климентинова.

Като част от инициативите на Компанията учениците решиха да подкрепят идеята за подобряване на условията в училищната среда и за развитие на толерантно поведение на децата по време на придвижването им из училищната сграда. Инициаторите създадоха проект, изработиха шаблони и възстановиха с боя всички повредени указателни стрелки по стълбището на училището.

Съвместно с родители учениците се погрижиха и за рекламата на проекта, изработиха постери и представиха проекта си пред всички ученици в училището.

За осъществяването на кампанията помогнаха педагогическият съветник Лилия Цанкова и психологът Ердинч Илхан, а средствата за закупуване на материали бяха осигурени по НП „Заедно за всяко дете“ – 2019, Модул 2 „Добри практики за взаимодействие с родителите на институциите от предучилищното и училищното образование“.