Blue Flower

Учениците от ХА отбелязаха "Световната седмица на предприемачеството“. Младите предприемачи подготвиха редица презентации на тема ,,Състояние на Българската Икономика". Гост на открития урок бе Мария Димитрова, родител на ученичка от паралелката.